Partners

Werken aan een duurzamere mode-industrie kan alleen door samenwerking in de hele keten. Onze stakeholders spelen een leidende rol in het zetten van de volgende stappen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Dit geldt voor al onze ketensamenwerkingen. Van klanten en opdrachtgevers, kinderen, collega's, retailers, agenten, leveranciers tot NGO's en andere initiatieven. Elke vorm van samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, respect en een open dialoog.


Wij werken samen met: