MVO-beleid

In 2019 heeft Babyface een MVO-beleid opgesteld. Wij doen wereldwijd zaken. Dit is goed voor banen, vernieuwing en economische groei. Maar dit brengt ook risico’s met zich mee. Met een MVO-beleid spannen wij ons in om risico’s op misstanden op te sporen en aan te pakken.

We hebben negen thema’s voor de kleding- en textielsector als prioriteit aangemerkt in samenwerking met onze stakeholders. Deze vereisen urgente aandacht.

Deze thema’s zijn in willekeurige volgorde:
 1. Discriminatie en geslacht
 2. Kinderarbeid
 3. Gedwongen arbeid
 4. Vrijheid van vakvereniging
 5. Leefbaar loon
 6. Veilige en gezonde werkplekken
 7. Materialen
 8. Water, energie en chemicaliën
 9. Dierenwelzijn

Op basis van de ILO- en OESO-richtlijnen voor de kleding- en schoenenindustrie, voegen wij hieraan toe:
 • Werktijden.
 • Ethische handel, geen omkoping en corruptie.
 • Geen seksuele intimidatie en op seksueel en gender gebaseerd geweld (SGBV) op de werkplek.
 • De mogelijkheid voor individuen en groepen om hun bezorgdheid te uiten via een klachtenmechanisme.
 Ons volledige beleid, met hierin onze standpunten, lees je terug in de responsible business conduct.